Country

romania

Romania

flagroma.en

Company name S.C. Tapflo Rom. S.r.l.

Address Strada Drumul Fermei, Nr. 81,
Popesti Leordeni, Jud. Ilfov,
Romania

Tel +40 21 3451255

Fax +40 21 3451166

E-mail sales@tapflo.ro

Website www.tapflo.ro

Other Bucuresti:

GSM: +40 (0)766.60.75.77

Email: bucuresti.vest@tapflo.ro

GSM: +40 (0)766.60.75.81

Email: bucuresti.est@tapflo.ro

Cluj-Napoca:

GSM: +40 (0)766.60.75.79

Email: cluj@tapflo.ro

Bacau:

GSM: +40 (0)766.60.75.78

Email: bacau@tapflo.ro

 

Tapflo Sales Office

Opening hours

A Johnson Pump distributor

JP-logo.en

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 28 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 30 krajinách.

formularz-kontaktowy