Johnson Pump

O značke Johnson Pump
Spoločnosť SPX FLOW vyvíja, vyrába a predáva čerpadlá a zariadenia pod značkou Johnson Pump, ktoré nachádzajú uplatnenie v priemysle, záhradníctve, pri stavbe lodí, na mori aj v automobilovom odvetví. Vzhľadom na široký sortiment a dlhoročné skúsenosti s použitím je spoločnosť SPX FLOW jedným z najspoľahlivejších výrobcov čerpadiel na celom svete.
Spoločnosť SPX FLOW verí v „ekonomiku životného cyklu". Nákup čerpadla nie je pre nás len jednorazová transakcia – po predaji zostávame s vami, aby sme zaistili, že si chod čerpadla zachová optimálnu úroveň na dlhý čas. Servis a údržba je preto pre nás rovnako dôležitá, ako je dôležité poskytnúť našim zákazníkom vhodné riešenie pre každú jedinečnú aplikáciu.
Oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti SPX FLOW sú zaneprázdnené vykonávaním pokusov s novými surovinami, vylepšovaním princípov čerpania a vývojom nových produktov. Úsilie nášho výskumu a vývoja sa potom prevádza do výroby v našich závodoch, v ktorých zaisťujeme, aby kvalita našej práce bola v súlade s normou ISO 9001.

Kvalita
Oddelenia výskumu spoločnosti SPX sú zaneprázdnené vykonávaním pokusov s novými surovinami, vylepšovaním princípov a vývojom nových produktov. Úsilie nášho výskumu a vývoja sa prevádza do výroby v našich závodoch, v ktorých zaisťujeme, aby kvalita našej práce bola v súlade s normou ISO 9001.

Odstredivé čerpadlá
sú najčastejšími a dobre známymi čerpadlami na trhu. Dodávajú sa v mnohých rôznych modeloch a môžu prenášať kvapaliny s vysokou účinnosťou a v širokom rozsahu tokov a tlakov. Značka Johnson Pump ponúka mnoho odstredivých čerpadiel, z ktorých mnohé vyhovujú normám ISO, EN a API.
V rámci celosvetovej siete pobočiek spoločnosti SPX FLOW a jej nezávislých distribútorov s vami úzko spolupracujeme, aby sme vám poskytli to najlepšie riešenie pre vaše potreby súvisiace so spracovaním kvapaliny.

Systém Combi značky Johnson Pump je modulárny program odstredivých čerpadiel s vysokým stupňom zameniteľnosti dielov medzi rôznymi konštrukciami čerpadiel.

Modulárna konštrukcia umožňuje zostaviť veľa variantov vyhotovenia a taktiež poskytuje značnú mieru zameniteľnosti komponentov medzi rôznymi typmi čerpadiel, a dokonca aj medzi rôznymi skupinami čerpadiel. To spolu so širokým spektrom dostupných materiálov umožňuje jednoduché poskytnutie správneho vyhotovenia pre každú konkrétnu aplikáciu, takže služby sú našim zákazníkom poskytované optimálnym spôsobom.

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy