Dávkovacie čerpadlá a mixéry

Pohyb membrány, alebo plunžra je zabezpečený excentrickým mechaniznom. Spätný pohyb membrány, alebo plunžra je zabezpečený pružinou. Čerpadlá sú vybavené závitovkovou převodovkou a prevodová skriňa je mazaná olejom.

Všetky čerpadlá majú štandardne guličková spätný ventil: jedna alebo dve gulôčky podľa funkcie čerpadla či materiálového prevedenia.

Na vyžiadanie sú pre rady SR a PDP k dispozícii rôzne prevedenia s niekoľkými hlavami. Každý čerpacie prvok má nezávislé nastavenie za chodu či v pokoji.

Dávkovacie čerpadlá sú k dispozícii v troch hlavných verziách. Plunžrové čerpadlá s utesnenými plunžre, plunžrovým / hydraulickýnmi mebránami. Na vyžadanie sú k dispozícii vysokotlaké čerpadlá. Tento rad zahŕňa tiež rôzne spôsoby poháňanie, napr. elektromotorom, alebo elektromagnetickým solenoidom.

Typické použitia:

Chemický priemysel
Dávkovanie chemických roztokov, napr. Kyselín a zásad v rôzných koncentraciách.

Čistenie vody
Kontrola a regulácia pH, dávkovanie flokulačních činidiel a polymérov. Dávkovanie chlóru do pitnej vody.

Spracovania odpadových vôd
Dávkovanie PIX, PAX, polymérov, flokulačních činidiel v mestských a priemyselných čistiarňach odpadových vôd.

Výroba potravín
Dávkovanie aromatických látok do potravinářských výrobkov, diatomové zeminy v procese filtrovania piva.

Odvetvie výroby buničiny a papiera
Dávkovanie peroxidu vodíka a ďalších chemických roztokov při výrobe papiera.

Doseuro pumps

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy