Tapflo
NA STIAHNUTIE

S - max. 22 l/h

 

Technické údaje

Model Max. kapacita v litroch za hodinu Max. tlak v BARG
S - - 20 20

Rad SDP poskytuje alternatívne riešenie pre oblasti použitia stredných menovitých hodnôt tam, kde koncoví používatelia vyžadujú spoľahlivé výsledky a jednoduchú prevádzku. Použitie zabudovaného mikroprocesora so svojou vlastnou flexibilitou tvorí z radu SPD extrémne komplexnú zostavu vhodnú na široký rad aplikácií, a to vďaka špeciálnym funkciám obsiahnutým v rovnakom čerpadle, aj s niekoľkými málo modelmi.

Spoločné charakteristiky pre každý model:

  • Dávkovacie čerpadlo inštalované dole
  • Protikorózny vystužený polypropylénový plášť
  • Tuhá membrána z PTFE
  • Vodovzdorný stupeň krytia IP65
  • Široký výber zmáčaných materiálov: PP; PVC; PTFE; PVDF.
  • Štandardné napájanie: 230 V 50/60 Hz
  • Na vyžiadanie:24 V d.c., 12 V d.c., 24 V a.c., 110 V 50/60 Hz

Všetky dávkovacie čerpadlá chemikálií sa dodávajú s príslušenstvom na zlepšenie prevádzky a presnosti dávkovacieho čerpadla chemikálií:

  • Vstrekovací ventil
  • Nasávacie trubica 1,5 m; výtlačná trubica 1,5 m
  • Filtračné sitko