Rad SR, typ A

Plunžerové meracie čerpadlá sa bežne používajú v nasledujúcich prípadoch:

  • Dávkovaná kvapalina je neabrazívnym roztokom
  • Nie je dôležitý systém ochrany proti únikom
  • Vyžaduje sa vysoký tlak

Každé čerpadlo je vybavené štandardným prevodovým redukčným systémom so zvisle namontovaným motorom. Táto redukčná prevodovka je štandardného typu s nekonečnou skrutkou a šnekovým kolesom; je podoprená ložiskom plne mazaným v olejovom kúpeli.

Zdvih je možné nastavovať s čerpadlom v pokoji alebo v prevádzke a môže ísť o ručné alebo mechanické nastavovanie pomocou automatického pohonu poháňaného prúdom 4‑20 mA; rôzne zbernice; pneumatický systém. Ako ostatné plunžerové čerpadlá sú aj tieto čerpadlá spoľahlivé a ľahko udržiavateľné, s možnosťou preplachovania alebo so systémom vrátenia únikov (voliteľne).

Ďalej spĺňajú normu ATEX, a preto sa môžu inštalovať v nebezpečnom priestore. Široký výber zmáčaných materiálov: S.S.316L; PVC; PP; PVDF; PTFE – ďalších

Doseuro SDP typ A

 

Model Max. kapacita v litroch za hodinu Max. tlak v BARG
A125N 156 20
A175N 408 20
A250N 1042 20
A350N 1458 4
AP A125N 15,6 230
AP A175N 28,6 230

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy