Rad SR, Typ D

Mechanické dávkovacie čerpadlá radu D sa bežne používajú, keď:

  • Dávkovaná kvapalina obsahuje malé množstvo rozptýlených pevných častíc
  • Je nutné vzduchotesné použitie / zamedzenie únikom
  • Dávkovaná kvapalina je toxickým roztokom

Každé čerpadlo je vybavené štandardným prevodovým redukčným systémom so zvisle namontovaným motorom. Táto redukčná prevodovka je štandardne vybavená nekonečným šnekom a šnekovým kolesom podopreným ložiskom, plne mazaným v olejovom kúpeli. Nastavovať zdvihu je možné s čerpadlom v pokoji alebo počas prevádzky a môže ísť o ručný prvok alebo automatický pomocou automatického aktivačného prvku poháňaného prúdom 4‑20 mA; rôznymi zbernicami alebo pneumaticky. Keďže ide o mechanickú membránu, údržba je jednoduchá.

Ďalej spĺňajú normu ATEX, a preto sa môžu inštalovať v nebezpečnom priestore. Široký výber zmáčaných materiálov: S.S.316L; PVC; PP; PVDF; PTFE – ďalšie.

Doseuro SDP typ D

 

Model Max. kapacita v litroch za hodinu Max. tlak v BARG
D050N 49 14
D100N 438 5
D101N 418 8
D121N 570 3
D122N 1400 6

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy