Tapflo
NA STIAHNUTIE

Automaticky čistiteľné filtre, SCF

Samočistiace filtre sú navrhnuté zvlášť na zaistenie účinnej filtrácie kvapalín vrátane kvapalín s vysokou viskozitou, vyžadujúcich nepretržitú filtráciu bez prerušenia prietoku počas procesu čistenia. Obsluha nepríde do styku so spracovávaným médiom. Vysokokvalitné prvky z antikorovej ocele sú veľmi účinné pri odstraňovaní častíc nečistôt do veľkosti 25 mikrometrov (μm). Filter je k dispozícii pre ručnú alebo plne automatickú elektrickú či pneumatickú prevádzku. Rad voliteľných ovládacích zariadení spôsobuje, že je táto jednotka zvlášť vhodná pre nepretržité procesy a na prevádzku s vysokými úrovňami znečistenia.

VÝHODY

  • Počas čistenia neprichádza obsluha do styku s médiom.
  • Minimálne výrobné straty – tak počas výroby, ako pri čistení systému.
  • Kvalitnejší výsledok – minimálne prerušenie prietoku produktu.
  • Nižšie znečistenie – nižšia pravdepodobnosť nehôd alebo vystavenia obsluhy pôsobeniu média.
  • Nižšie náklady na údržbu – automatizované jednotky eliminujú nutnosť ručného čistenia.
  • Šetrné k životnému prostrediu – uzavretá konštrukcia s minimálnymi stratami preplachom.