Specifikace

Specifikace Tapflo PT hadicových čerpadel

Typ čerpadla & Výkon

Typ/
rpm
 20 40  60  80 100
PT10  30  60  90  120  150
PT15  100  200  300  400  500
PT20  170  340  500  670  880
PT25  400  800 1200  1600  2000
PT32  750  1500 2250   3000  -
PT40  1170  2340  3510  -  -
PTX40  1600  3200  4800  -  -
PT50  3500  7000  10500  -  -
PT65  4900  9800  14700  -
PTX65  8000  16000  24000 - -
PTX80  11000  22000  -  -  -
Typ/rpm 10 20 30 40
PT80 7000 14000 21000 28000
PT100 12000 24000 36000 48000
PT120 22000 44000    


Tmavě zabarvené pole vyznačuje intenzivní běh čerpadla  (l/min).
Světle zabarvené pole vyznačuje přerušuvaný občasný běh čerpadla (l/min).

hose-pumps-slideshow-2.en.cz

Tapflo PT – side look

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy