Tapflo
NA STIAHNUTIE

Príslušenstvo

 

Tlmiče pulzácií DPT

Použitie tlmičov pulzácií na výtlaku zaručuje množstvo výhod ako napr. výrazné zníženie pulzácií na výtlaku, vibrácií a hluku. Toto riešenie chráni nielen čerpadlo, ale aj potrubie a príslušenstvo.

Zobraziť produkty: Tlmiče pulzácií DPT

 

Počítadlo otáčok (RC)

Počítadlo otáčok umožňuje sledovať počet otáčok rotora.

Toto príslušenstvo môže byť vybavené ovládacou skriňou. Na základe údaja o objeme na otáčku to umožňuje vypočítať a dávkovať čerpanú kvapalinu podľa požiadaviek zákazníka.

Počítadlo otáčok môže byť tiež vybavené externým digitálnym displejom pre jednoduché monitorovanie otáčok a prietoku čerpadla.

 

Detektor prasknutia hadice (HLD)

Prasknutím hadice, ktorá je opotrebiteľnou súčasťou, dochádza k úniku čerpanej kvapaliny.

V dôsledku toho hladina média v telese čerpadle stúpa a je detekovaná kapacitným snímačom, ktorý okamžite zastaví čerpadlo.

Vákuový systém

Vákuový systém sa používa pri čerpaní viskóznych kvapalín (nad 10 000 cP) alebo v inštaláciách s negatívnou sacou výškou.

Z dôvodu vysokej viskozity sa hadica nevracia dostatočne rýchlo do svojho pôvodného tvaru a dochádza k poklesu prietoku.

Inštaláciou vákuového systému sú eliminované poklesy účinnosti, pretože sa vytvorí podtlak vo vnútri telesa čerpadla (mimo hadicu), ktorý pomáha hadici dostať sa rýchlejšie do pôvodného tvaru.

 

Integrovaný frekvenčný menič (horná alebo bočná inštalácia)

Integrované frekvenčné meniče sú pohodlným riešením na reguláciu otáčok čerpadla. Uľahčujú aj výmenu hadice. Jednotka je vybavená naprogramovaným frekvenčným meničom IP66 a všetkým potrebným vybavením, ako sú káble a koncovky.

Hlavnou výhodou tohto riešenia je, že je frekvenčný menič namontovaný priamo na čerpadle, vďaka čomu je celá jednotka kompaktná a pripravená na okamžité použitie.

Vozíky

Vozíky sú navrhnuté tak, aby umožňovali mobilitu a jednoduché použitie pri zachovaní správnej stability čerpadla.

Vďaka tomuto novému príslušenstvu je možné čerpadlá ľahko premiestniť, a predovšetkým použiť v mnohých aplikáciách na rôznych miestach.