Odstredivé čerpadlá

Odstredivé čerpadlá

   Široký sortiment odstredivých čerpadiel z nerezovej ocele a plastu PP a PVDF. Horizontálne čerpadlá, magnetické čerpadlá a vertikálne čerpadlá.

Odstredivé čerpadlá spoločnosti Tapflo sú jedna z najuniverzálnejších na trhu. Môžu byť použitá v rôznych inštaláciách v rôznych aplikáciách. Vďaka jednoduchému princípu ovládaní s kompaktrým a jednoduchým dizajnom. Rad čerpadiel má veľmi širokú škálu aplikácií - od prenosu vody do čerpania chemikálií.

Rôzne kvapaliny

Čerpadlá sú kompatibilné so širokým radom chemikálií

  • Korozívne a chemicky agresívne látky

  • Média s vysokou a nízkou viskozitou

  • Abrazívna média

  • Thixotropní média

  • Horľavé látky

  • Kvapaliny s pevnými časticami

 

VLASTNOSTI & VÝHODY

 

Jednoduchá konštrukcia

 

Málo dielov

 

Otvorené obežné koleso

 

Kvalitné materiály

 

Kompaktný dizajn

.

Vysoká kapacita

 

Konkurenčná cena

 

Rôzne možnosti

 

 Nízke náklady na údržbu

 

Manipulácia s pevnými látkami

 

Dobrý pomer cena / výkon

 

Široký rozsah použitia

 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové súčasti – odstredivá čerpadla Tapflo

Typy obežných kolies

Čerpadlá radu CT obsahujú všetky základné typy obežných kolies: uzavreté, polootvorené a otvorené.

Uzavreté obežné koleso

Určené pre čisté kvapaliny bez nečistôt. Má vysokú účinnosť. 

Uzavreté obežné koleso (CTM)

Uzavreté obežné koleso (CTV)

Polootvorené obežné koleso

Mierne znečistené kvapaliny alebo neagresívne odpadové vody. Účinnosť takmer rovnako dobrá, ako u uzavretého obežného kolesa.

Polootvorené obežné koleso (CTP)

Polootvorené obežné koleso (CTI, CTH)

Otvorené obežné koleso

Možnosť čerpania kontaminovaných kvapalín, bez toho aby to nepriaznivo ovplyvnilo prevádzku čerpadla. 

Otvorené obežné koleso (CTM)

Otvorené obežné koleso (CTI, CTH, CTS, CTV)

Veľký výber mechanických upchávok čerpadlá

Rad čerpadiel CTI & CTH sa vyznačuje kvalitnými značkovými mechanickými upchávkami z rozličných materiálov tak, aby to zodpovedalo väčšine typov kvapalín. Sú dostupné v kombináciách keramiky, grafitu a SiC. Pre špeciálne účely sú k dispozícii mechanické upchávky s preplachom alebo v prevedení s chladiacou kvapalinou (quench).   

 

 
princíp_odstredivého_čerpadlá.jpg

 Aplikácie

Úprava vody
Čerpanie vzorkách, dávkovanie kyselín a zásad pre kontrolu pH. Preprava vločkových činidiel, suspenzií, chemických činidiel a kalov. Čerpadlá sú odolné voči kyseline chlorovodíkovej, chloridu železitému a dalším latkám. 

Náterový a polygrafický priemysel
Preprava farieb na fázu vody a rozpúšťadiel, tlačiarenské farby, laku, gleja, lepidiel a rozpúšťadiel. Príprava, recirkulácia a miešanie tlačiarenské farby v polygrafickom priemysle

Hygienická použitie
Preprava potravinárských výrobkov, ako je polievka, smotana, sirup, mlieko, jogurt, ochucovadlá, liehovina, čokoláda, cesto, krémy, pasta, parfumy a zubná pasta. Použitie v rámci údržby napr. pre postrekovú čistiacu kvapalinu v systémoch CIP. 

Strojárstvo
Manipulácia s olejom, tukmi, mazivami, chladiacimi kvapalinami, umývacími a čistiacimi kvapalinami, rozú)šťadlami a odpadovými produktmi atď. 

Chemický priemysel
Preprava všetkých druhov kyselín, zásad, liehu, rozpúšťadiel a produktov citlivých na šmyk, ako je latex a emulzie, rovnako ako chemických odpadov. 

Povrchová úprava
Preprava chemických látok zo skladovacích nádrží, nádob a van, napríklad pri morení, zinkovanie a odmasťovanie. Nakládanie s odpadmi.

Demineralizácia
Cirkulácia a prenos demi-vody v mnohých priemyselných aplikáciách.

Výroba tekutých kryštálov
Čerpanie koncentrovaných kyselín a zásad

Celulózový a papierenský priemysel
Preprava lepidlá, kremičitanu sodného, farby a oxidu titánu atď. Beliace produkty, odber vzoriek a nakládanie s odpadovými vodami. 

 

 

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy