Johnson Pump - Combi

JOHNSON PUMP – rad Combi


Modulárny program jednostupňových čerpadiel so širokou možnosťou zámeny jednotlivých dielov medzi jednytlivými typmi čerpadiel. 

Čerpadlá rady Combi bola štandardizovaná  EN 733 (DIN24255), EN 22858 (ISO2858/DIN24256), ISO 5199, API610, API682.

CombiBloc Odstredivé čerpadlo, horizontálne s motorom pripojeným napriemo podľa EN 733 (DIN 24255)
CombiLine Odstredivé čerpadlo s motorom naprojeným priamo, Inline prevedenie portov
CombiNorm Odstredivé čerpadlo pre chemický priemysel, procesné, horizontálne s motorom pripojeným cez spojku, podľa EN 733 (DIN 24255)
CombiChem Odstredivé čerpadlo pre chemický priemysel, procesné, horizontálne s motorom pripojeným cez spojku, podľa ISO 5199, EN 22858 (ISO 2858 /DIN 24256)
CombiPro Odstredivé čerpadlo pre chemický a petrochemický priemysel, procesné, horizontálne s motorom pripojeným cez spojku, podľa API 610, API 682, API685
CombiPrime Odstredivé samonasávacie procesné čerpadlo
CombiFlex Odstredivé čerpadlo, vertikálna inštalácia 
CombiDirt Odstredivé horizontálne čerpadlo pre čerpanie odpadových vôd
CombiSump  Vertikálne procesné čerpadlo podľa ISO2858, EN 733 (DIN 24255), API 610
   

 

Rad Combi
Systém rady Combi je modulárny program odstredivých čerpadiel s vysokým stupňom zameniteľnosti dielov medzi rôznymi konštrukciami čerpadiel. 

Modulárna konštrukcia umožňuje zostavenie mnohých variantov prevedenia a tiaž poskytuje značnú mieru zameniteľnosti komponentov medzi rôznymi typmi čerpadiel, a dokonca aj medzi rôznymi skupinami čerpadiel. To spolu so širokým spektrom dostupných materiálov umožňuje jednoduché poskytnutie sprévneho prevedení pre každú konkrétnu aplikáciu, takže sú poskytované služby našim zákazníkom optimálnym spôsobom. 

 

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy