CombiDirt

Čerpadlá radu CombiDirt sú vo vyhotovení s vortexovou technológiou. Obežné koleso je umiestnené na hriadeli tak, že medzi lopatkami obežného kolesa a skriňou čerpadla je vytvorená veľká voľná prechodová plocha, ktorá bráni zanášaniu. Základný hydraulický princíp tejto technológie je založený na prenose energie (generovaní vírov) malého sekundárneho prietoku obežným kolesom na hlavnom toku. Lopatky na zadnej strane obežného kolesa udržujú pevné časti od tesniacich plôch hriadeľov, aby sa zabránilo silnému opotrebovaniu a poškodeniu mechanického tesnenia.
Rad CombiDirt je súčasťou modulového systému Combi, a preto je možné hydraulické súčasti použiť taktiež pre horizontálne, vertikálne a spodné vyhotovenie čerpadiel (napr. CombiSump).

Telo Liatina, Tvárna liatina, Nerez oceľ, 13% Cr oceľ, Špeciálne ocele  Max.teplota média 80°C
Obežné koleso Liatina, Tvárna liatina, Nerez oceľ, 13% Cr oceľ, Špeciálne ocele Max. syst. tlak 1000kPa (10 bar)
Max. prietok 420 m3/h Max. otáčky 3600 ot/min
Max. výtlačná výška 40 m Max.veľkosť častíc  100 mm

Použitie
Čerpadlá radu CombiDirt sú zvlášť vhodné na prepravu kvapalín obsahujúcich tuhé látky všetkého druhu. Čerpadlá radu CombiDirt sú taktiež schopné manipulovať s plynnými tekutinami a médiami vyžadujúcimi podmienky automatického nasávania.

Špecifikácia čerpadla
• Zhotovené podľa vyhotovenia „Back Pull Out" kvôli jednoduchej údržbe
• Vhodné na manipuláciu s pevnými látkami, obežné koleso je špeciálne navrhnuté tak, aby sa zabránilo zanášaniu
• Manipuluje s kvapalinami s rôznym množstvom plynu
• Voliteľne: vyhotovenie tesnenia s olejovým chladením
•Rôzne typy vyhotovenia vstupného ohybu
• Pevná konštrukcia ložiskových konzol
• Voľný hydraulický priechod sa pohybuje až do 100 mm

Technické údaje
Maximálna kapacita: 420 m3/h
Maximálna výtlačná výška čerpadla: 40 m
Maximálna teplota kvapaliny: 80 °C
Maximálne otáčky: 1 800 ot./min.
Projektovaný tlak: 10 bar

Materiál
Plášť čerpadla – liatina, tvárna liatina, antikorová oceľ, antikorová oceľ odolná proti opotrebovaniu
Trecia doska – liatina, antikorová oceľ, antikorová oceľ odolná proti opotrebovaniu
Obežné koleso – liatina, antikorová oceľ, antikorová oceľ odolná proti opotrebovaniu
Hriadeľ obežného kolesa – oceľová zliatina, antikorová oceľ

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy