MCH

Skupina čerpadiel MCH, rad horizontálnych vysokotlakových viacstupňových čerpadiel, má vysokú zameniteľnosť dielov s inými čerpadlami značky Johnson, ako sú napr. čerpadlá MCV a MCHZ. Existuje sedem rôznych veľkostí, pričom každá veľkosť je skonštruovaná s jedným alebo viacerými stupňami.
Rad čerpadiel MCH je vhodný na manipuláciu s čistými alebo mierne kontaminovanými kvapalinami, napríklad s vodou z vrtov, s horúcou vodou, rôznymi chladiacimi kvapalinami, kondenzovanou vodou, soľankou, morskou vodou, benzínom, petrolejom a ropou. Používajú sa napr. pri pomocných zariadeniach, teplovodných cirkulačných systémoch, klimatizačných systémoch, na chladenie kancelárskych a námorných zariadení, na priemyselné aplikácie, vo vodárenstve, v poľnohospodárstve a záhradníctve, pri striekacích zariadeniach a pri stavbe lodí. Používajú sa ako všeobecné servisné a dopravné čerpadlá pre napájacie zariadenia v priemysle, vo všeobecných odboroch, pri cestných stavbách a v oblastiach hydraulického inžinierstva.

Špecifikácia čerpadla
• Vhodné na širokú škálu operácií
• Široká škála použitia v oblasti hydrauliky
• Vhodné pre rôzne kvapaliny
• Všetky typy čerpadiel skupiny MCH sú vybavené uzavretými obežnými kolesami
• Vysoká zameniteľnosť náhradných dielov medzi rôznymi veľkosťami, čo obmedzuje zásoby náhradných dielov
• K dispozícii taktiež vo vertikálnej polohe (MCV)
• K dispozícii taktiež v samonasávacom vyhotovení (MCHZ).

Technické údaje
Typ MCH: Upchávka Teplota -15 °C – +105 °C
Typ MCHS: Mechanická upchávka Teplota -20 °C – +120 °C
Typ MCHW: Vodou chladená upchávka Teplota -15 °C – +105 °C
Maximálna kapacita: 100 m3/h Maximálna výtlačná výška čerpadla: 340 m
Maximálny prevádzkový tlak: 40 – 3× vstupný tlak v baroch (4 000 – 3× vstupný tlak v kPa) v závislosti od veľkosti čerpadla / materiálov
Maximálny prípustný vstupný tlak: 10 bar (1 000 kPa)

Materiály
Časti plášťa Liatina
Bronzové obežné koleso
Liatina Bronz
Hriadeľ čerpadla Zliatina ocele

Vlastnosti a výhody

Puzdro ložiska
• vybavené 2 otvormi
• ľahko prístupné puzdro priechodky

Trecie krúžky
• na všetkých stupňoch plášťa sú použité trecie krúžky
• zvýšená udržiavateľnosť

Pätka čerpadla MCH
• podpera plášťa čerpadla vo zvislej stredovej osi s prírubou a potrubím
• optimálne rozloženie síl

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy