MCHZ

Skupina čerpadiel MCHZ, rad horizontálnych vysokotlakových samonasávacích čerpadiel, má vysokú zameniteľnosť dielov s inými čerpadlami značky Johnson, ako sú čerpadlá MCV alebo MCH. Existuje šesť rôznych veľkostí, pričom každá veľkosť je skonštruovaná s jedným alebo viacerými stupňami.
Skupina MCHZ je samonasávacia pomocou zabudovaného vákuového čerpadla umožňujúceho manipuláciu s tekutinami s rozpusteným vzduchom (plynom) alebo výhradne so vzduchom počas nasávacieho/spúšťacieho obdobia. Integrované vákuové čerpadlo pracuje na princípe kvapalného krúžku.

Použitie
Rad čerpadiel MCHZ je vhodný na manipuláciu s čistými alebo mierne kontaminovanými kvapalinami, napríklad s vodou z vrtov, s horúcou vodou, rôznymi chladiacimi kvapalinami, kondenzovanou vodou, soľankou, morskou vodou, benzínom, petrolejom a ropou.
Používajú sa napr. pri pomocných zariadeniach, teplovodných cirkulačných systémoch, klimatizačných systémoch, na chladenie kancelárskych a námorných zariadení, na priemyselné aplikácie, vo vodárenstve, v poľnohospodárstve a záhradníctve, pri striekacích zariadeniach a pri stavbe lodí.

Špecifikácia čerpadla
• Zabudované vákuové čerpadlo vyvádza počas bežnej prevádzky všetok rozpúšťaný vzduch (plyn)
• Všetky typy čerpadiel radu MCHZ sú vybavené uzavretými obežnými kolesami
• Vhodné pre široký rozsah operácií
• Vysoká zameniteľnosť náhradných dielov medzi rôznymi veľkosťami, čo obmedzuje zásoby náhradných dielov

Technické údaje
Typ MCHZ: Upchávka Teplota -15 °C – +105 °C
Typ MCHZS: Mechanická upchávka Teplota -20 °C – +120 °C
Maximálna kapacita: 100 m3/h
Maximálna výtlačná výška čerpadla: 340 m
Maximálny prevádzkový tlak: 40 – 3× vstupný tlak v baroch (4000 – 3× vstupný tlak v kPa) v závislosti od veľkosti čerpadla / materiálov
Maximálny prípustný vstupný tlak: 10 bar (1 000 kPa)

Materiály
Časti plášťa Liatina
Obežné koleso Liatina, bronz
Hriadeľ čerpadla Zliatina ocele

Vlastnosti a výhody

Samonasávacia časť MCHZ
• obsahuje zabudované vákuové čerpadlo
• pracuje na princípe kvapalného krúžku
• vždy pripravené na okamžitú prevádzku
• dobrá manipulácia so vzduchom aj plynom, okamžitý výtlak tlakovým potrubím

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy