MCV

Skupina čerpadiel MCV(S), rad vertikálnych vysokotlakových viacstupňových čerpadiel, má vysokú zameniteľnosť dielov s inými čerpadlami značky Johnson Pump, ako sú čerpadlá MCH a MCHZ.
Existuje sedem rôznych veľkostí, pričom každá veľkosť je skonštruovaná s jedným alebo viacerými stupňami.

Použitie
Rad čerpadiel MCV(S) je vhodný na manipuláciu s čistými alebo mierne kontaminovanými kvapalinami, napríklad s vodou z vrtov, s horúcou vodou, rôznymi chladiacimi kvapalinami, kondenzovanou vodou, soľankou, morskou vodou, benzínom, petrolejom a ropou.
Používajú sa napr. pri pomocných zariadeniach, teplovodných cirkulačných systémoch, klimatizačných systémoch, na chladenie kancelárskych a námorných zariadení, na priemyselné aplikácie, vo vodárenstve, v poľnohospodárstve a záhradníctve, pri striekacích zariadeniach a pri stavbe lodí. Používajú sa ako všeobecné servisné a dopravné čerpadlá pre napájacie zariadenia v priemysle, vo všeobecných odboroch, pri cestných stavbách a v oblastiach hydraulického inžinierstva.

Špecifikácia čerpadla
• Vhodné na širokú škálu operácií
• Gumová spojka zaručuje bezhlučné čerpadlo a taktiež dlhú životnosť
• Široká škála použitia v oblasti hydrauliky
• K dispozícii taktiež v horizontálnej polohe
• Vhodné pre rôzne kvapaliny
• Vysoká zameniteľnosť náhradných dielov medzi rôznymi veľkosťami, čo obmedzuje zásoby náhradných dielov

Technické údaje
Typ MCV: Upchávka Teplota -15 °C – +105 °C
Typ MCVS: Mechanická upchávka Teplota -20 °C – +120 °C
Maximálna kapacita: 100 m3/h
Maximálna výtlačná výška čerpadla: 340 m
Maximálny prevádzkový tlak: 40 – 3× vstupný tlak v baroch (4 000 – 3× vstupný tlak v kPa) v závislosti od veľkosti čerpadla / materiálov

Materiály
Časti plášťa – liatina
Obežné koleso – liatina, bronz
Hriadeľ čerpadla – zliatina ocele
Diel s pastorkom – liatina

Vlastnosti a výhody

Plášťa čerpadla
• liate príruby na nasávacom a tlakovom plášti
• liata pätka na nasávacom plášti MCV
• vybavené prípojkami pre manometer, symetrické vedenie, možná bariéra kvapaliny a odtoku • univerzálne vyhotovenie plášťa
• veľmi tuhá a trvanlivá konštrukcia
• presné umiestnenie v potrubí

Nasávací kryt
• s 2 antirotačnými lopatkami umiestnenými pred prvým obežným kolesom
• zabraňuje turbulencii pri vstupe do obežného kolesa
• lepšie hodnoty NPSHr

Stupňové plášte
• vybavené výmennými trecími krúžkami
• s radiálnymi difúzormi
• dlhšia životnosť čerpadla
• minimálne radiálne sily vedúce k nízkym vibráciám

Obežné kolesá
• uzavreté obežné kolesá
• konštruované s 2 tesniacimi hranami a vyvažovacími otvormi
• lepší hydraulický výkon
• axiálne sily znížené na minimum

Pripojenie MCV
• tlaková príruba môže byť osadená 4 spôsobmi
• všestranné možnosti pripojenia

Ložisko
• axiálne uložené ložisko
• pohlcuje zostávajúci axiálny prítlak

Klzné ložisko MCV
• namazané čerpanou kvapalinou
• namontované vo vstupnom plášti
• nevyžaduje žiadnu údržbu

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy