Verzia prevedenie čerpadiel CTS

V ponuke máme dve prevedenia: štandardná – priemyslové (CTS I) a hygienické (CTS H):

CTS H s vynikajúcimi elektrolyticky leštenými povrchmi, upchávkami schválenými podľa FDA, výbornú drsnosťou povrchu a mechanickou pevnosťou, spĺňa požiadavky potravinárskych a sanitárnych aplikácií.

CTS I z nerezovej ocele AISI 316L s chemickou odolností a mechanickou pevnosťou je spoľahlivou voľbou pre priemyselné použitie.

  CTS-H CTS-I
Výrobky certifikované EHEDG
Osvedčenie EHEDG preukazuje, že návrh čerpadlá zodpovedá hygienickým smerniciam. Ďalej sú certifikované výrobky skúšané na schopnosť udržiavať čistotu.
   
Materiály podľa predpisu FDA §21 CFR 177
FDA (Úrad USA pre kontrolu potravín a liekov) §21 CFR 177 uvádza polyméry, napr. gumové a plastové materiály, ktoré sú schválené pre zariadenia prichádzajúce do styku s potravinami.
ŠTANDARDNÉ  
Spätná sledovateľnosť materiálov EN 10204
Norma EN 10204 uvádza kontrolný list a zaisťuje spätnú sledovateľnosť materiálov používaných v zariadení. Článok 2.1 je všeobecné vyhlásenie zhody so špecifikáciami materiálu, zatiaľ čo 3.1 poskytuje konkrétne sledovacie záznamy v celom toku šarže v oceliarňach (bežne iba u kovov prichádzajúcich do styku s produktom).
VOLITEĽNÉ VOLITEĽNÉ
Nariadenie EC 1935/2004
Toto nariadenie EÚ sa vzťahuje na všetky materiály prichádzajúce do styku s potravinami, napr. kovové, plastové a gumené materiály. Vyžaduje, aby boli tieto materiály bezpečné, boli označené symbolom pohára a vidličky, aby boli sledovateľné v celom výrobnom reťazci (podľa vyššie uvedenej normy EN 1204) a boli vyrábané iba podľa odporúčaných výrobných postupov (GMP).
ŠTANDARDNÉ  
Zhoda CE
Výrobok klasifikovaný ako strojné zariadenia, ktorý je označený značkou CE, spĺňa základné požiadavky na zdravie a bezpečnosť podľa smernice č. 2006/42 / OS O strojnom zariadení.
ŠTANDARDNÉ ŠTANDARDNÉ
Smernica č. 94/9/EC (ATEX)
Zariadenie je určené a schválené na prevádzku v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu. Zariadenia sú rozdelené do hlavných skupín kategórií, skupín prístrojov a teplotných tried, aby sa definovala jeho vhodnosť v skutočnej zóne.  
VOLITEĽNÉ VOLITEĽNÉ
CTS H DF-40

CTS I CE-22
 
 

DOWNLOAD PRE SAMONASÁVACIE ODSTŘEDIVY RAD CTS

Pozrite sa na dokumenty, ako sú brožúry, manuály a výkresy. Pre návody v iných jazykoch kliknite sem, aby ste sa dostali na stránku k stiahnutiu.

CTS_self_priming_pumps_IOM_english

CTS Self Priming Pumps brochure EN

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy