CTH AA

CTH A is the smallest in our range of hygienic centrifugal pumps, with 0.37 or 0.55 kW motor and a capacity of 12 m3/h.

Downloads for CTH AA

Find downloads like brochures, instructions and drawings. For instructions in other languages, click here to go to the brochures & manuals download page

Drawings

CTH AA overall drawing

 

Brochures & Manuals

CT ostředivá čerpadla brožura CZ

CTI & CTH Centrifugal Pumps IOM English

 

CTH AA-05Int per CT-AA-2pole.en

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy