CTH BB

CTH BB is the second smallest in our range of centrifugal pumps, with 0.75 kW motor and a capacity of 17 m3/h.

Downloads for CTH BB 

Find downloads like brochures, instructions and drawings. For instructions in other languages, click here to go to the brochures & manuals download page

Drawings

CTH BB overall drawing

 

Brochures & Manuals

CT ostředivá čerpadla brožura CZ

CTI & CTH Centrifugal Pumps IOM English

 

Int per CT-BB-2pole.en

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 28 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 30 krajinách.

formularz-kontaktowy