CTH DD and CTH DF

CTH DD and CTH DF pumps are the second biggest in the range of CT centrifugal pumps with motors 4 kW, capacity of up to 50 m3/h and max head 35 m.

Downloads for CTH DD and DF 

Find downloads like brochures, instructions and drawings. For instructions in other languages, click here to go to the brochures & manuals download page

 

Drawings

CTH D overall drawing

 

Brochures & Manuals

CT ostředivá čerpadla brožura CZ

CTI & CTH Centrifugal Pumps IOM English

 

CTH DF-40
Int cur CT-DD-2-pole.en

CT..DD 

Int per CTDFandCTEF.en

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 28 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 30 krajinách.

formularz-kontaktowy