CTI DD and CTI DF

CTI DD and CTI DF pumps are the second biggest in the range of CT centrifugal pumps with motors 4 kW, capacity of up to 50 m3/h and max head 35 m.

Downloads for CTI DD & CTI DF

Find downloads like brochures, instructions and drawings. For instructions in other languages, click here to go to the brochures & manuals download page

 

Drawings

CTI D overall drawing

CTI D flanged overall drawing

 

Brochures & Manuals

CT ostředivá čerpadla brožura CZ

CTI & CTH Centrifugal Pumps IOM English

 

CTI DF 1CGV3FZ 224B
Int cur CT DD 2 pole

 CT..DD  

Int per CTDFandCTEF.en

 CT..DF and CT..EF

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy