CTV 40-12.5 stainless

CTV 40-12.5 
stainless steel pump


CTV 40-12.5 is a 1 1/2" vertical pump in stainless steelAISI 316 with 1.5-2.2 kW motor, capacity of 34 m3/h and max head of 22 m.

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 28 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 30 krajinách.

formularz-kontaktowy