SKIDY

Na základe potrieb našich zákazníkov ponúkame dodávky širokej škály kompaktných, automatických čerpacích systémov. Vytvárame jednotky, ktoré sú určené pre rôzne aplikácie. Pre návrh Tapflo SKID vykonávame kompletný výber čerpadiel, materiálov a prídavných podporných zariadení. To poskytuje takmer nekonečné možností riešenia čerpadlových agregátov, a to ako z pohľadu konštrukcie, tak automatizácie.

Pri navrhovaní sa zohľadňujú všetky národné a medzinárodné predpisy. Zároveň je minimalizované zapojenie používateľov do procesov projektového riadenia, koordinácie montážnych prác, alebo integrácia s existujúcimi systémami.

Pracujeme „na kľúč“

SKIDY

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy