Twin port prevedenie

Kovové vzduchmembranové čerpadlá v prevedenie Twin Port


   Vzduchmembranové čerpadlá Tapflo v prevedení z kovu možno osadiť oddeleným výtlačným aj sacím potrubím. V tom prípade hovoríme o Twin Port dizajne. Dôsledok je možnosť prečerpávanie dvoch rôznych tekutých médií oddelene jedným čerpadlom. 

installation twinpump.en

Inštalácia čerpadla v prevedení Twin Port pre čerpanie farieb a atramentov

 

 

metal diaphragm twinSide.en

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy