TR20 (3/8")

TR20 – 3/8″

Druhé nejmenší čerpadlo v naší produktové řadě. Má rozměry pouze 105 × 112 × 168 cm no přesto výkon až 20 l/min.

Int pic TR20TTTdiaphragmpump.en

TR20 TTT in virgin PTFE c/w PET
reinforcement plates as standard

Int pic TXR20Pdiaphragmpump.en

TXR20 ATEX approved pump in conductive PE

Int pic TRT20Pdiaphragmpump.en

TRT20 twin pump in PE – two pumps in one

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 28 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 30 krajinách.

formularz-kontaktowy