Princíp fungovania

AKO FUNGUJÚ MEMBRÁNOVÁ ČERPADLA TAPFLO

Membránové čerpadlá Tapflo sú poháňané stlačeným vzduchom. Dve membrány prepojené tiahlom sa striedavo puhybujú tam a späť. Sú poháňané striedavým natlakováním komôr za membránami pomocou automatického vzduchového ventilu.

  • Cyklus nasávania

  • Nasávanie (1)
    Jedna z membrán je ťahaná od steny čerpadla a vytvára podtlak.
  • Výtlak (2)
    Druhá membrána zároven prenáša tlak na kvapalinu v tele čerpadla a tlačí ju smerom k výtlačnému otvoru. V rámci každého z cyklov je tlak vzduchu na zadnej strane vytlačujúce membrány rovný výtlačnému tlaku na strane zaplnené kvapalinou. Membránové čerpadlá Tapflo môže teda pracovať aj proti uzavretému ventilu na výtlačnej strane, bez toho, aby to malo nepriaznivy vplyv na životnosť membrán. 
working principle.en
 

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy