Tapflo
NA STIAHNUTIE

Salvatore Robuschi

Činnosť Salvatore Robuschi začala v roku 1935 a celý čas, počas výmen generácií, sa spoločnosť zameriavala na výrobu vysokokvalitných produktov. V posledných pätnástich rokoch sa spoločnosť zameriava na výrobu čerpadiel s inovatívnymi prvkami, čo sa týka konštrukcie, oblastí použitia a modularity komponentov.
Vďaka presnému liatiu, ktoré sa používa pri výrobe mnohých dielov (napr. obežných kolies), a špeciálnej konštrukcii zaručujú čerpadlá Salvatore Robuschi vysokú účinnosť a nízke hodnoty NPSH.

Salvatore Robuschi dnes
Najdôležitejšími aspektmi spoločnosti sú rýchle technicko-obchodné služby, rýchle dodávky a flexibilita pri riešení okamžitých požiadaviek. Salvatore Robuschi vyrába odstredivé čerpadlá s uzavretými či otvorenými obežnými kolesami podľa noriem DIN 24256-ISO 2858, vortex obežnými kolesami s plným priechodom, kanálovými obežnými kolesami a viacstupňové čerpadlá.
Všetky čerpadlá sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a špeciálnych zliatin s výnimkou viacstupňových čerpadiel vyrábaných z liatiny. Výrobný sortiment zahŕňa taktiež ľahší a lacnejší rad vo vyhotovení AISI 316 s prietokom do 90 m³/h.

Životné prostredie
Salvatore Robuschi sa stará o životné prostredie, čo viedlo k ekologickej investícii do fotovoltickej elektrárne. S ohľadom na ochranu životného prostredia podnikol Salvatore Robuschi niektoré kroky prostredníctvom systému riadenia na to, aby zlepšil svoju výkonnosť v oblasti životného prostredia realizáciou nasledujúcich zásad:

 • Dodržiavať zákony a predpisy týkajúce sa životného prostredia, sledovať jeho vývoj v čase a ak je to ekonomicky udržateľné, snažiť sa dosiahnuť lepšie než požadované výsledky,
 • Propagovať primerané vedomosti o životnom prostredí medzi zamestnancami tak, aby chápali svoje záväzky a zohľadňovali ich pri svojej pracovnej činnosti,
 • Informovať verejnosť a sprístupniť jej politiku životného prostredia prijatú spoločnosťou,
 • Pozorne sledovať využitie prírodných zdrojov, aby sa predišlo plytvaniu,
 • Zlepšiť recykláciu materiálov a správne likvidovať odpad,
 • Šíriť ochranu životného prostredia medzi dodávateľmi a zákazníkmi ako civilizačný akt voči nám a prírode, ktorý nám umožňuje žiť, a povzbudzovať používanie systému environmentálneho manažmentu.

Vortexové obežné koleso.

Uzavreté obežné koleso.

Polootvorené obežné koleso.

Odstredivé čerpadlo RN podľa normy EN 733; uzavreté obežné koleso.

Procesné odstredivé čerpadlo RG podľa normy ISO 5199; polootvorené obežné koleso.

Procesné odstredivé čerpadlo RD podľa normy ISO 5199; uzavreté obežné koleso.

 

Vortexové obežné koleso.

Kanálové obežné koleso.

Vertikálne odstredivé čerpadlá RDV, RGV, RBV, RCV a RNV.

Vertikálne konzolové odstredivé čerpadlá RBC, RCC a RDC.

Viacstupňové odstredivé čerpadlo TS.

Činnosť Salvatore Robuschi začala v roku 1935 a celý čas, počas výmen generácií, sa spoločnosť zameriavala na výrobu vysokokvalitných produktov. V posledných pätnástich rokoch sa spoločnosť zameriava na výrobu čerpadiel s inovatívnymi prvkami, čo sa týka konštrukcie, oblastí použitia a modularity komponentov.
Vďaka presnému liatiu, ktoré sa používa pri výrobe mnohých dielov (napr. obežných kolies), a špeciálnej konštrukcii zaručujú čerpadlá Salvatore Robuschi vysokú účinnosť a nízke hodnoty NPSH.

Salvatore Robuschi dnes
Najdôležitejšími aspektmi spoločnosti sú rýchle technicko-obchodné služby, rýchle dodávky a flexibilita pri riešení okamžitých požiadaviek. Salvatore Robuschi vyrába odstredivé čerpadlá s uzavretými či otvorenými obežnými kolesami podľa noriem DIN 24256-ISO 2858, vortex obežnými kolesami s plným priechodom, kanálovými obežnými kolesami a viacstupňové čerpadlá.
Všetky čerpadlá sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a špeciálnych zliatin s výnimkou viacstupňových čerpadiel vyrábaných z liatiny. Výrobný sortiment zahŕňa taktiež ľahší a lacnejší rad vo vyhotovení AISI 316 s prietokom do 90 m³/h.

Životné prostredie
Salvatore Robuschi sa stará o životné prostredie, čo viedlo k ekologickej investícii do fotovoltickej elektrárne. S ohľadom na ochranu životného prostredia podnikol Salvatore Robuschi niektoré kroky prostredníctvom systému riadenia na to, aby zlepšil svoju výkonnosť v oblasti životného prostredia realizáciou nasledujúcich zásad:

 • Dodržiavať zákony a predpisy týkajúce sa životného prostredia, sledovať jeho vývoj v čase a ak je to ekonomicky udržateľné, snažiť sa dosiahnuť lepšie než požadované výsledky,
 • Propagovať primerané vedomosti o životnom prostredí medzi zamestnancami tak, aby chápali svoje záväzky a zohľadňovali ich pri svojej pracovnej činnosti,
 • Informovať verejnosť a sprístupniť jej politiku životného prostredia prijatú spoločnosťou,
 • Pozorne sledovať využitie prírodných zdrojov, aby sa predišlo plytvaniu,
 • Zlepšiť recykláciu materiálov a správne likvidovať odpad,
 • Šíriť ochranu životného prostredia medzi dodávateľmi a zákazníkmi ako civilizačný akt voči nám a prírode, ktorý nám umožňuje žiť, a povzbudzovať používanie systému environmentálneho manažmentu.

Vortexové obežné koleso.

Uzavreté obežné koleso.

Polootvorené obežné koleso.

Odstredivé čerpadlo RN podľa normy EN 733; uzavreté obežné koleso.

Procesné odstredivé čerpadlo RG podľa normy ISO 5199; polootvorené obežné koleso.

Procesné odstredivé čerpadlo RD podľa normy ISO 5199; uzavreté obežné koleso.

 

Vortexové obežné koleso.

Kanálové obežné koleso.

Vertikálne odstredivé čerpadlá RDV, RGV, RBV, RCV a RNV.

Vertikálne konzolové odstredivé čerpadlá RBC, RCC a RDC.

Viacstupňové odstredivé čerpadlo TS./small>