SERVIS

Servisné centrum:

003

Naša ponuka servisu je rozsiahla a programy sa tvoria individuálne podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Pomôžeme Vám s uvedením čerpadla alebo systému do prevádzky a v prípade záujmu zaškolíme Váš personál.

S každým čerpadlom ponúkame záručný aj pozáručný servis a preventívne kontroly, ktoré minimalizujú Vaše straty.

Obráťte sa na nás!

 

Štandardy a certifikáty

  • ISO 9001: 2015 | Výrobný proces v závodoch Tapflo je certifikovaný podľa noriem ISO 9001: 2015.
  • CE | Všetky pumpy sú nositeľmi CE-označenie.
  • EC ATEX | Niektoré z čerpadiel vyhovujú požiadavkám pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu EC ATEX.
  • EHEDG | Rad čerpadiel pre aseptické aplikácie vyhovuje aj nepřísnějším hygienickým predpisom, podľa EHEDG.
  • OEEZ | Používatelia elektrických a elektronických zariadení (EEZ) s označením OEEZ podľa prílohy IV Smernica Európskeho parlamentu a rady ako zmesový komunálny odpad nesmie po skončení životnosti EEZ zlikvidovať, ale jeho súčasti a konštrukčné podskupiny zhromaždiť k návratu, recykláciu, opätovné použitie OEEZ a minimalizáciu všetkých potencionálnych účinkov EEZ na životné prostredie a ľudské zdravie nebezpečnými látkami. Označenie OEEZ sa vzťahuje iba na členské štáty Európskej únie a Nórsko. Spotrebiče sú označené v súlade s európskou smernicou 202/96 / EC. Obráťte sa na odbor životného prostredia vášho miestneho úradu pre určenie zberných miest vo vašej oblasti.
1

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy