Tapflo
NA STIAHNUTIE

Zásady ochrany osobných údajov

INFORMAČNÁ DOLOŽKA PRE ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI TAPFLO V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Podľa článku 13 ods. 1 a 2 obecného nariadenia o ochrane údajov zo dňa 27. apríla 2016 (GDPR) vás informujeme, že:

1) Sme správcom vašich osobných údajov ako našich zákazníkov. Naše údaje: Tapflo s.r.o. so sídlom na adrese Brno (615 00), Kulkova 4045/8, IČ 28776984, DIČ CZ28776984.

2) Spracovávame iba tie údaje, ktoré ste nám poskytli na základe dobrovoľného súhlasu v rámci vzájomnej spolupráce. Najmä môžeme spracovať nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa vašich zástupcov, zástupcovia alebo majitelia (v prípade, že názov spoločnosti obsahuje osobné údaje) a identifikačné čísla IČ, DIČ, IČ DPH, ak ide o zástupcu spoločnosti.

3) Nespracovávame žiadne „citlivé osobné údaje“.

4) Osobné údaje budú spracované:

  • z dôvodu poskytovania služieb – v súlade s vašimi pokyny alebo obsahom zmlúv,
  • z dôvodu ponúkania našich služieb a kontaktovania vás.

5) Príjemcovia vašich údajov môžu byť podniky, s ktorými spolupracujeme pri plnení objednávok (napr. kuriérske spoločnosti, prepravné spoločnosti, subdodávatelia, pošta). Vzhľadom na to, že sme súčasťou medzinárodnej skupiny spoločností Tapflo, v rámci ktorej používame spoločný softvér na správu objednávok, budú vaše osobné údaje poskytnuté materskej spoločnosti Tapflo Production LTD so sídlom vo Veľkej Británii – základom pre takéto poskytovanie osobných údajov v rámci skupiny Tapflo sú príslušné zmluvy.

6) Základom pre spracovanie osobných údajov je uzatvorená zmluva, dobrovoľný súhlas a oprávnený právny záujem správcu, ak ide o ponúkanie služieb a spracovanie osobných údajov v rámci kapitálovej skupiny.

7) Osobné údaje, ktoré ste poskytli, budú uchovávané po dobu potrebnú pre naplnenie zmluvy a kým neposkytnete pokyn na ich vymazanie. Potrebujeme informácie o histórii vašich objednávok a dodávaných zariadení tak, aby sme vám mohli poskytovať pozáručný servis a vylepšenia a opravy zariadení po celú dobu životného cyklu, čo môže byť nemožné alebo veľmi obťažné, ak tieto údaje odstránite.

8) Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo na opravu, obmedzenie, vymazanie a prenášanie údajov, právo vzniesť námietky a právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez ovplyvnenia zákonnosti spracovania, ktoré bolo učinené na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov po dobu platnosti zmluvy môže správcovi zabrániť v plneniu niektorých práv vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy. Tento pokyn tiež nebude mať vplyv na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie zmluvy alebo ktoré je správca povinný spracovať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Máte právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov (UOOU), ak sa domnievate, že spracovanie poskytnutých osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami obecného nariadenia o ochrane osobných údajov zo dňa 27. apríla 2016 (GDPR).

Poskytnutie vašich osobných údajov je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy; ani správca, ani žiadny iný subjekt, ktorému boli poskytnuté vaše osobné údaje, nebudú vykonávať profilovanie v zmysle GDPR ani činiť automatické rozhodnutia, ak ide o profilovanie.