Tapflo
NA STIAHNUTIE

Celeros

Celeros, pobočka spoločnosti SPX FLOW, má značné skúsenosti a zdroje pre výrobu vynikajúcich zariadení na manipuláciu s kvapalinami. Od založenia spoločnosti v roku 1939, keď sa nazývala Airport Equipment Ltd., sa udržiava program nepretržitého zlepšovania a inovácií.

S viac než 70 rokmi skúseností si výrobky Celeros vybudovali pozíciu znalostí a dokonalosti v odvetví filtrácie. Spoločnosť je zaviazaná poskytovať filtračné riešenia a udržuje si tesný kontakt s vyvíjajúcimi sa potrebami inžinierskych procesov a odvetvia inžinierskych sietí.

Celeros má zapálený technický a obchodný tím a silné výrobky vhodné pre široký rad priemyselných aplikácií tak, aby bolo zvolené nákladovo najúspornejšie riešenie pre každú aplikáciu bez kompromisov z hľadiska konkrétneho procesu.

Ako pobočka SPX FLOW sa spoločnosť Celeros snaží o trvalý rast ponukou konkurencieschopných včasných dodávok s využitím najmodernejších štíhlych výrobných postupov a výnimočným zákazníckym servisom.

Jednoduchý potrubný filter radu OV poskytuje nákladovo efektívny spôsob ochrany potrubného zariadenia, čistenia kvapalín, alebo záchrany hodnotných pevných látok.

Duálny filter radu OW zaisťuje pre aplikácie, kde sa vyžaduje nepretržitý prietok s minimálnou tlakovou stratou, kvalitnú konštrukciu a vysoký výkon.

Automaticky čistiteľný filter je navrhnutý zvlášť na zabezpečenie účinnej filtrácie kvapalín, vrátane kvapalín vysokej viskozity vyžadujúcich nepretržitú filtráciu bez prerušenia prietoku počas procesu čistenia.

Medziprírubový dočasný filter je zvlášť navrhnutý na filtráciu úlomkov, na ochranu zariadení na manipuláciu s plynmi a kvapalinami pri uvádzaní do prevádzky a nájazde.

Celeros, pobočka spoločnosti SPX FLOW, má značné skúsenosti a zdroje pre výrobu vynikajúcich zariadení na manipuláciu s kvapalinami. Od založenia spoločnosti v roku 1939, keď sa nazývala Airport Equipment Ltd., sa udržiava program nepretržitého zlepšovania a inovácií.

S viac než 70 rokmi skúseností si výrobky Celeros vybudovali pozíciu znalostí a dokonalosti v odvetví filtrácie. Spoločnosť je zaviazaná poskytovať filtračné riešenia a udržuje si tesný kontakt s vyvíjajúcimi sa potrebami inžinierskych procesov a odvetvia inžinierskych sietí.

Celeros má zapálený technický a obchodný tím a silné výrobky vhodné pre široký rad priemyselných aplikácií tak, aby bolo zvolené nákladovo najúspornejšie riešenie pre každú aplikáciu bez kompromisov z hľadiska konkrétneho procesu.

Ako pobočka SPX FLOW sa spoločnosť Celeros snaží o trvalý rast ponukou konkurencieschopných včasných dodávok s využitím najmodernejších štíhlych výrobných postupov a výnimočným zákazníckym servisom.

Jednoduchý potrubný filter radu OV poskytuje nákladovo efektívny spôsob ochrany potrubného zariadenia, čistenia kvapalín, alebo záchrany hodnotných pevných látok.

Duálny filter radu OW zaisťuje pre aplikácie, kde sa vyžaduje nepretržitý prietok s minimálnou tlakovou stratou, kvalitnú konštrukciu a vysoký výkon.

Automaticky čistiteľný filter je navrhnutý zvlášť na zabezpečenie účinnej filtrácie kvapalín, vrátane kvapalín vysokej viskozity vyžadujúcich nepretržitú filtráciu bez prerušenia prietoku počas procesu čistenia.

Medziprírubový dočasný filter je zvlášť navrhnutý na filtráciu úlomkov, na ochranu zariadení na manipuláciu s plynmi a kvapalinami pri uvádzaní do prevádzky a nájazde.