Tapflo
NA STIAHNUTIE

HD-KR - max. 600 m³/h

Plastové monoblokové odstredivé čerpadlo s mechanickou upchávkou.

Jedná sa o monoblokové plastové čerpadlo s kovovou lucernou na dosiahnutie maximálnej stability. Tento rad má v porovnaní s klasickou konštrukciou s ložiskovým domom, spojkou a základovou doskou menej opotrebiteľných dielov, a tým aj nižšie náklady na údržbu. K dispozícii je aj model vo vertikálnom vyhotovení KRV.

APLIKÁCIE

Čerpanie alebo cirkulácia korozívnych kvapalín. Vhodné aj pre viskózne kvapaliny pri zachovaní maximálnej účinnosti.

Tento rad čerpadiel je vybavený najmodernejším polootvoreným kolesom, ktoré je upevnené na hriadeli nezávisle na smere otáčania.

Od veľkosti čerpadla 100-250 je ako štandard použité uzavreté obežné koleso pre dosiahnutie vyššej účinnosti.

MATERIÁLY

Štandardný materiál je PPH, ktorý pokrýva širokú škálu aplikácií.

Pre vysoko abrazívne kvapaliny (vysoké % pevných častíc) sú na zvláštnu požiadavku dostupné obežné kolesá alebo časti telesa z vysokomolekulárneho polyetylénu HMPE.

Pre vysoko korozívne zmesi pri vyšších teplotách je k dispozícii teleso čerpadla z čistého PTFE.