Tapflo
NA STIAHNUTIE

CB - max. 850 m³/h

 

Oblasti použitia

  • Priemysel ako čerpadlo na všeobecné použitie
  • Verejné služby ako všeobecne výkonné čerpadlo, obehové čerpadlo alebo čerpadlo používané na úpravniach vôd
  • Poľnohospodárstvo a záhradníctvo ako zavlažovacie čerpadlá a obehové tepelné čerpadlá
Telo Liatina, Tvárna liatina, Bronz, Nerez oceľ Max.teplota média 120°C
Obežné koleso Liatina, Bronz, Nerez oceľ Max. syst. tlak 1000kPa (10 bar)
Max. prietok 850 m3/h Max. otáčky 3600 ot/min
Max. výtlačná výška 105 m    

CombiBloc predstavuje prémiové riešenie na čerpanie čistých riedkych tekutín, a to veľmi nákladovo efektívnym spôsobom. Čerpadlo je súčasťou systému Combi značky Johnson Pump, čo je modulárny program jednostupňových odstredivých čerpadiel s vysokým stupňom zameniteľnosti komponentov medzi rôznymi konštrukciami čerpadiel. CombiBloc predstavuje rad vodorovných odstredivých čerpadiel úzko spojených s elektromotormi. Čerpadlo je vhodné na manipuláciu s nízkoviskóznymi, čistými alebo mierne kontaminovanými a agresívnymi kvapalinami.

Charakteristickým rysom čerpadiel CombiBloc je kompaktná konfigurácia čerpadla a zostavy elektromotora. Použitie čapového hriadeľa umožňuje používať štandardné elektromotory IEC. Vďaka malému počtu komponentov a použitiu mechanického tesnenia má model CombiBloc len nízke požiadavky na údržbu. To je ďalej podporované vysúvateľnou rotorovou časťou (konštrukcia „Back Pull Out“). Čerpadlá CombiBloc sa uplatňujú v poľnohospodárstve a záhradníctve, na palubách lodí aj pri manipulácii s rôznymi chemickými látkami.

Čerpajú všetky typy kvapalín s nízkou viskozitou, čisté či zľahka kontaminované.