Medziprirubové dočasné filtre

Medziprirubové dočasné filtre sú zvlášť navrhnuté na filtráciu úlomkov, na ochranu zariadení na manipuláciu s plynmi a kvapalinami pri uvádzaní do prevádzky a nabiehaní.

Filtre sa ľahko inštalujú medzi prírubu bez toho, aby bolo nutné akokoľvek upravovať okolité potrubie, a to bez potreby špeciálnych cievkových prvkov.

Robustná konštrukcia týchto filtračných sitiek umožňuje ich použitie pri vysokých tlakových rozdieloch.

Medziprirubové dočasné filtre sú ľahko viditeľné vo svojej polohe vďaka svojim signálnym ramenám predĺženým kvôli zaisteniu jednoduchej identifikácie. Médium prechádza zvnútra von a zhromažďuje nečistoty v klietke, ktorá sa ľahko vyberá. V prípade potreby je možné filtračné sitká vyrobiť aj pre spätný prietok.

Self Cleaning Filters

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy