Tapflo
NA STIAHNUTIE

DO-L - max. 40 m³/h

Plastové vertikálne odstredivé čerpadlo s ložiskovým domom.

Konštrukcia s ložiskovým domom umožňuje použitie dlhších hriadeľov, a tým aj možnosť čerpania z väčšej hĺbky. Pri tejto sérii je možné použiť štandardné motory. To znamená väčšiu variabilitu vo výbere typu alebo značky motora. K dispozícii aj vyhotovenie do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX).

APLIKÁCIE

Čerpanie alebo cirkulácia korozívnych kvapalín, ktoré môžu obsahovať aj vysoké množstvo častíc alebo kalov so strednou viskozitou.

Tento rad čerpadiel je vybavený najmodernejším polootvoreným obežným kolesom, ktoré je upevnené na hriadeli nezávisle na smere otáčania.

MATERIÁLY

Štandardný materiál je PPH, ktorý pokrýva širokú škálu aplikácií.

Pre vysoko abrazívne kvapaliny (vysoké % pevných častíc), sú na zvláštnu požiadavku dostupné obežné kolesá alebo časti telesa z vysokomolekulárneho polyetylénu HMPE.

Pre vysoko korozívne zmesi pri vyšších teplotách je k dispozícii teleso čerpadla z čistého PVDF.