Tapflo
NA STIAHNUTIE

HD-DO - max. 300 m³/h

Plastové vertikálne odstredivé čerpadlo.

APLIKÁCIE

Čerpanie alebo cirkulácia korozívnych kvapalín, ktoré môžu obsahovať aj vysoké množstvo častíc alebo kalov so strednou viskozitou.

Tento rad čerpadiel je vybavený najmodernejším polootvoreným obežným kolesom, ktoré je upevnené na hriadeli nezávisle na smere otáčania.

MATERIÁLY

Štandardný materiál je PPH, ktorý pokrýva širokú škálu aplikácií.

Pre vysoko abrazívne kvapaliny (vysoké % pevných častíc), sú na zvláštnu požiadavku dostupné obežné kolesá alebo časti telesa z vysokomolekulárneho polyetylénu HMPE.

Pre vysoko korozívne zmesi pri vyšších teplotách je k dispozícii teleso čerpadla z čistého PVDF.