Tapflo
NA STIAHNUTIE

B, BR - max. 1068 l/h

 

Technické údaje

Model Max. kapacita v litroch za hodinu Max. tlak
v BARG
B & BR 125N 108 20 / 13,5
B & BR 175N 418 20 / 14
B & BR 250N 1068 11 / 7,2
B & BR 125N 60 60 / 40 
AP B & BR 175N 247 60 / 40
AP B & BR 250N 556 23 / 20,7

Hydraulické membránové meracie čerpadlá radu „B a BR“ sa bežne používajú, keď:

  • Dávkovaná kvapalina obsahuje malé množstvo rozptýlených pevných častíc
  • Je nutné vzduchotesné použitie / zamedzenie únikom
  • Dávkovaná kvapalina je toxickým roztokom
  • Je nutný vysoký tlak

Každé čerpadlo je vybavené štandardným prevodovým redukčným systémom so zvisle namontovaným motorom. Táto redukčná prevodovka je štandardne vybavená nekonečným šnekom a šnekovým kolesom podopreným ložiskom, plne mazaným v olejovom kúpeli. Nastavovať zdvihu je možné s čerpadlom v pokoji alebo počas prevádzky a môže ísť o ručný prvok alebo automatický pomocou automatického aktivačného prvku poháňaného prúdom 4‑20 mA; rôznymi zbernicami alebo pneumaticky.

Verzia BB je vybavená zabudovaným poistným ventilom nainštalovaným v hydraulickom okruhu s cieľom chrániť membránu proti vysokému tlaku.

Ďalej spĺňajú normu ATEX, a preto sa môžu inštalovať v nebezpečnom priestore. Široký výber zmáčaných materiálov: S.S.316L; PVC; PP; PVDF; PTFE a ďalšie materiály