Tapflo
NA STIAHNUTIE

RBC, RCC, RDC - max. 400 m³/h

 

TECHNICKÉ DÁTA

Dĺžka čerpadla: 0,3 až 1,8 m – čerpadlo je možné predĺžiť pomocou prídavnej rúrky na sacom porte čerpadla umožňujúcej čerpadlu pracovať s hladinou kvapaliny pod úrovňou obežného kolesa
Prietok: až 400 m3/h
Dopravná výška: až 70 m
Typ obežného kolesa: RBC – kanálové
RCC – vortexové
RDC – uzavreté
Základová doska:
  • obdĺžniková (štandardná) – dostupné aj neštandardné rozmery
  • kruhová – rovnaká hrúbka ako u štandardnej obdĺžnikovej dosky
  • podľa špecifikácie zákazníka
Typ tesnenia: Gumové gufero zabraňujúce úniku výparov.
Na vyžiadanie: V-krúžok s mazivom, gufero z PTFE.
Vyhotovenie:
  • monoblokové bez ložiskového domu
  • štandardné so samostatným ložiskovým domom
  • špeciálne so samostatným ložiskovým domom pre vysoké zaťaženia
Materiály: Štandard: šedá liatina GJL 250 alebo nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Na vyžiadanie: CA6NM (tvrdosť 400 HB), AISI 304, AISI 904, duplex a superduplex
Voliteľné príslušenstvo: sací kôš, predĺžené sacie potrubie

TYPICKÉ APLIKÁCIE

Priemysel Príklad použitia
Rafinérie a spracovanie ropy a plynu Čerpanie surovej ropy z nádrže v zóne ATEX 1.
Hutnícky priemysel Čerpanie kondenzovanej vody s jemnými časticami v oceliarskom priemysle, čerpanie čistiacich a fosfátových roztokov na úpravu povrchov pred náterom.
Chemický priemysel Čerpanie vody so suspendovanými jemnými PET vločkami, stopy hydroxidu sodného a peny v chemických závodoch, vyprázdňovanie nádrží s kyslou odpadovou vodou.
Potravinársky priemysel Čerpanie horúceho rastlinného oleja so zvyškami chipsov z priemyselných fritéz.

Jedná sa o vertikálne konzolové (cantilever) čerpadlo s neupchávajúcim sa kanálovým (RBC), vortexovým (RCC) alebo uzavretým (RDC) obežným kolesom. Teleso čerpadla je ponorené v kvapaline a motor sa nachádza nad základovou doskou. Predimenzované guličkové ložiská sú mazané tukom a nachádzajú sa nad základovou doskou, kde nie sú vystavené korozívnemu prostrediu. To znamená, že v kvapaline nie je žiadne ložisko, upchávka ani klzné ložisko a ložiskový dom je utesnený, aby sa zabránilo kontaminácii kvapalinami alebo plynmi a výparmi.

Maximálna teplota čerpaného média je 500 °C. Čerpadlo môže byť spustené a prevádzkované aj bez čerpanej kvapaliny (chod nasucho). Ďalšou výhodou konzolových čerpadiel je, že čerpadlo môže pracovať bez snímačov výšky hladiny, pretože začne čerpať automaticky, akonáhle je obežné koleso zaplavené kvapalinou. Prídavná rúrka na saní čerpadla umožňuje vyprázdňovanie nádrží až do hĺbky 5 m.

Možnosť prispôsobenia tvaru a rozmerov základovej dosky, polohy výtlačnej príruby a dĺžky čerpadla podľa požiadaviek zákazníka tak, aby čerpadlo zodpovedalo súčasnej inštalácii. K dispozícii je voliteľný sací kôš a prídavná sacia rúrka umiestnená na vstupe do čerpadla. V ponuke je aj gufero z PTFE, ktoré je odolné proti výparom.

Konzolové čerpadlá sa používajú na kaly a kvapaliny obsahujúce veľké alebo dlhé pevné častice. Používajú sa tiež v odpadových a olejových nádržiach, na prečerpávanie nádrží, spracovanie potravín, čerpanie podzemných vôd a zavlažovanie, čerpanie ťažkého oleja, médií s obsahom ropného piesku a bridlice, čerpanie celulózy, čerpanie odpadových vôd a pre priemyselné sprchy.

VLASTNOSTI & VÝHODY

  • Univerzálnosť – výber z troch typov obežných kolies, prispôsobenie tvaru a veľkosti základovej dosky, pozície výtlačnej príruby a dĺžky čerpadla.
  • Motor nie je v kontakte s čerpanou kvapalinou – v kvapaline je ponorené iba teleso čerpadla; motor je umiestnený nad základovou doskou, ktorá ho oddeľuje od čerpaného média.
  • Široká škála aplikácií – rafinérsky a ťažobný priemysel, potravinársky priemysel, papierenský priemysel, poľnohospodárstvo, čerpanie odpadových vôd, prečerpávanie kvapalín medzi nádržami.