Tapflo
NA STIAHNUTIE

HG - max. 200 m³/h

 

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť výtlaku: od DN 25 do DN 80
Max. pracovný tlak: 8 bar
Prietok: až 200 m3/h
Dopravná výška: až 60 m
Typ obežného kolesa: polootvorené
Teplota: až 120°C – podľa čerpanej kvapaliny
Materiály: AISI 316
Pripojenie: príruby PN 16 so zníženou hrúbkou alebo závitové pripojenie DIN 11851

TYPICKÉ APLIKÁCIE

Priemysel Príklad použitia

Potravinársky priemysel

Čerpanie horúceho liehu (110 °C) s jemnými časticami v destilérkach, čerpanie kyslých odpadových vôd, rekuperácia demineralizovanej vody, čerpanie hroznovej šťavy vo vinárskom priemysle, odpadu z kvasníc (droždia), cukrových roztokov.

Čistenie odpadových vôd

Preprava kyslých odpadových vôd vo vákuových odparkách, soľanky, čerpanie kvapalín vo flotačných recirkulačných procesoch.

Chemický priemysel

Čerpanie roztokov vody a glykolu.

Všeobecný priemysel

Čerpanie hydroxidu sodného (lúhu) v priemysle mydiel a glycerínu.

Čerpadlá série HG sú monoblokové odstredivé čerpadlá pre náročné aplikácie. Ich jednoduchá konštrukcia a veľká modularita komponentov zaisťuje minimalizáciu skladových zásob náhradných dielov a nízke prevádzkové náklady. Konštrukcia s uzavretým obežným kolesom (HD) je vhodná na čerpanie čistých kvapalín alebo kvapalín obsahujúcich malé percento pevných častíc v suspenzii. Konštrukcia s polootvoreným obežným kolesom (HG) je vhodná na čerpanie kvapalín s pevnými časticami (nie vláknami), na čerpanie viskóznych kvapalín a na kvapaliny s obsahom plynu alebo vzduchu.

Čerpadlá s prírubovým pripojením majú osové rozmery pripojenia podľa EN 22858, takže sú zameniteľné s typmi RD a RG (chemická norma). Typ s hygienickým pripojením (norma DIN 11851) je k dispozícii aj s krytom motora. Čerpadlo radu HG má štyri druhy upchávok: jednoduchá, dvojitá (tandem), dvojitá (back-to-back) a povrazová. Vďaka tomu sú tieto čerpadlá vhodné pre náročné aplikácie. Maximálny prevádzkový tlak je 8 bar v závislosti od veľkosti čerpadla. Všetky veľkosti čerpadiel sú navyše vybavené štandardnými elektromotormi IEC.

Čerpadlá radu HG sú vhodné pre ľahko znečistené kvapaliny alebo neabrazívne kaly v chemickom a petrochemickom priemysle; sú tiež vhodné na čerpanie kvapalín s obsahom plynu do 10 %. Používajú sa tiež v potravinárskom priemysle, pre flotačné systémy, v cukrovarníctve, pri regenerácii rozpúšťadiel, v elektrárňach, oceliarskom priemysle, textilnom priemysle a malých odparkách.

MOŽNOSTI VYHOTOVENIAE

HGM Monoblokové vyhotovenie so štandardným elektromotorom B5 a prírubové pripojenia UNI PN 16.
HGA Monoblokové vyhotovenie so štandardným elektromotorom B5 a hygienické závitové pripojenie DIN 11851.

VLASTNOSTI & VÝHODY

  • Univerzálnosť - 8 rôznych druhov upchávok, priemyselné prírubové PN 16 alebo hygienické závitové pripojenie DIN 11851, takže tieto čerpadlá je možné použiť v mnohých rôznych odvetviach pre rôzne aplikácie.
  • Jeden typ telesa pre rôzne typy obežných kolies - rovnaké teleso je možné použiť ako pre uzavreté obežné koleso (s trecím krúžkom), tak pre polootvorené obežné koleso (s vymeniteľnou trecou doskou). Na prispôsobenie čerpadla novým procesným požiadavkám je potrebných len niekoľko zmien. Telesá čerpadiel sú odliatky vyrobené technológiou strateného vosku a sú elektrochemicky leštené.
  • Vymeniteľná trecia doska - vzhľadom na to, že teleso čerpadla je najdrahším dielom v monoblokovom odstredivom čerpadle, možnosť výmeny trecej dosky môže výrazne znížiť náklady na údržbu a servis.
  • Štandardný elektromotor B5 - štandardné motory používané v čerpadlách HD sú typu B3B5 (verzia s prírubou/pätkami) a sú na trhu bežne dostupné. Hriadeľ čerpadla je upevnený na hriadeli motora a je možné ho v prípade opotrebenia vymeniť.
  • Široká škála použitia - navrhnuté pre chemický, potravinársky, energetický a hutnícky priemysel a pre malé odparky.