Tapflo
NA STIAHNUTIE

Ochranné systémy

 

Ochranný systém "Guardian" je zariadenie na úsporu energie určené na ochranu vzduchomembránového čerpadla s dvoma membránami (AODD) pred neefektívnou prevádzkou, ktorá zbytočne používa energiu a znižuje životnosť jeho častí. Ponúka tiež ďalšie výhody plynúce zo zaistenia väčšej bezpečnosti pre spôsoby použitia s vysokým rizikom.
Ochranný systém "Guardian" priamo monitoruje tlak výtlačnej kvapaliny voči jeho nastavenej hodnote a v závislosti od konfigurácie zastaví čerpadlo, pokiaľ sa tlak média zvýši nad nastavenú hodnotu (uzavretý ventil) alebo klesne pod nastavenú hodnotu (chod nasucho).

POUŽITIE OCHRANNÝCH SYSTÉMOV "GUARDIAN"

Zábranová ochrana

Zábranové čerpadlá (TB) majú ďalšiu sadu membrán používaných na zálohovanie primárnych membrán. V prípade poškodenia zostáva kvapalina vo vnútri čerpadla, namiesto toho, aby unikala výstupom vzduchu. Ochranný systém „Guardian“ monitoruje tlak medzi primárnymi a sekundárnymi membránami a zastaví čerpadlo, pokiaľ sa tlak zvýši nad nastavenú hodnotu.

Zastavenie pri chode nasucho

Ochranný systém „Guardian“ monitoruje výtlačný tlak kvapaliny čerpadla a zastaví čerpadlo, pokiaľ tlak klesne pod nastavenú hodnotu, čo je spôsobené nedostatkom média na strane sania, keď je do čerpadla nasávaný vzduch.

Zastavenie pri preťažení

Ochranný systém „Guardian“ monitoruje výtlačný tlak kvapaliny čerpadla a zastaví čerpadlo, pokiaľ tlak stúpne nad nastavenú hodnotu, čo je spôsobené uzavretým ventilom alebo pretlakom vo výtlačnom potrubí.

Opätovné spustenie pri preťažení

Ochranný systém „Guardian“ monitoruje výtlačný tlak kvapaliny čerpadla a zastaví čerpadlo, pokiaľ tlak stúpne nad nastavenú hodnotu, čo je spôsobené uzavretým ventilom alebo pretlakom vo výtlačnom potrubí. Keď tlak klesne pod nastavenú hodnotu, čerpadlo sa automaticky znovu spustí.