Tapflo
NA STIAHNUTIE

Integrované riešenia

Integrované riešenia umožňujú využiť štandardné produkty pre neštandardné aplikácie.

Kombinácia rôznych súčastí toku do jednej komplexnej jednotky je príležitosť, ako vyhovieť individuálnym potrebám zákazníka, ktoré súvisia s: požadovaným vybavením a funkčnosťou, voľným miestom, polohou pripojovacích prírub a mobilitou.

TXB400+DTBX400: integrované s pneumatickým systémom monitorovania pretrhnutia membrán
T425+DT425: vrátane zosilňovača tlaku vzduchu integrované na hygienickom ráme
4x T80+DT80: zostavené na hygienickom ráme s odnímateľnými záchytnými vaňami
T800+DT800
& T820+DT820:
zostavené na jednom nosnom ráme so zníženou zástavbovou plochou na menej ako 0,6 m2
2x T420: kompaktná montáž na nosnom ráme so záchytnou vaňou vrátane guľových ventilov a tlakomerov podľa požiadaviek zákazníka