Tapflo
NA STIAHNUTIE

HD-TK - max. 600 m³/h

Plastové odstredivé čerpadlo s mechanickou upchávkou – vyhotovenie s ložiskovým domom a spojkou na základovej doske.

Táto konfigurácia sa skladá z čerpadla s voľným koncom hriadeľa zostaveného so štandardným motorom a flexibilnou spojkou na polyesterovej základovej doske vystuženej sklenenými vláknami. Doska je normalizovaná podľa normy DIN 24 259. Vďaka konštrukcii je možné vybrať celú mechanickú časť čerpadla bez demontáže potrubia alebo motora. Toto výrazne uľahčuje čistenie, kontrolu a údržbu čerpadla.

APLIKÁCIE

Čerpanie alebo cirkulácia korozívnych kvapalín. Vhodné aj pre viskózne kvapaliny pri zachovaní maximálnej účinnosti.

Tento rad čerpadiel je vybavený najmodernejším polootvoreným kolesom, ktoré je upevnené na hriadeli nezávisle na smere otáčania.

Od veľkosti čerpadla 100-250 je ako štandard použité uzavreté obežné koleso na dosiahnutie vyššej účinnosti.

MATERIÁLY

Štandardný materiál je PPH, ktorý pokrýva širokú škálu aplikácií.

Pre vysoko abrazívne kvapaliny (vysoké % pevných častíc) sú na zvláštnu požiadavku dostupné obežné kolesá alebo časti telesa z vysokomolekulárneho polyetylénu HMPE.

Pre vysoko korozívne zmesi pri vyšších teplotách je k dispozícii teleso čerpadla z čistého PTFE.