Tapflo
NA STIAHNUTIE

Pneumatické miešadlo

 

VLASTNOSTI & VÝHODY

Žiadne miešadlo
Žiadne rotujúce lopatky
Variabilné miešanie
Vhodné pre všetky nádrže do objemu 1 000 litrov IBC
Odstraňuje problémy s konvenčným miešaním
Žiadne pohyblivé časti čerpadla nie sú priamo využité na miešanie
Žiadne prevzdušnenie
Žiadny šmyk
Systém miešania v uzavretej nádobe
Plne ovládateľná pneumatická prevádzka a regulácia
Znížené ohrozenie životného prostredia
Nie je potrebné čerpať do miešacej nádoby

Pneumatické miešadlo bolo vyvinuté predovšetkým pre náterový a polygrafický priemysel, kde sa väčšina surovín v priebehu času v sudoch alebo nádržiach usadzuje a pred použitím ich treba zmiešať alebo rozmiešať. To obvykle znamená nakláňanie a pretrepávanie miešacej nádoby alebo čerpanie do miešacej nádoby, čo pridáva čas, odpad, neporiadok a náklady.

REŽIM ČERPANIA

Výtlačný ventil je otvorený a recirkulačný ventil je čiastočne otvorený. Oba slúžia na miešanie aj na prenos produktu z pneumatického miešadla.

REŽIM MIEŠANIA

Výtlačný ventil je uzavretý a recirkulačný ventil je otvorený, aby mohol produkt cirkulovať v nádrži.