Tapflo
NA STIAHNUTIE

RDV, RGV, RBV, RCV, RNV - max. 1400 m³/h

 
 

TECHNICKÉ DÁTA

Dĺžka čerpadla: 0,4 až 6 m
Prietok: RDV – až 500 m3/h
RNV – až 480 m3/h
RGV – až 360 m3/h
RBV – až 1400 m3/h
RCV – až 900 m3/h
Dopravná výška: RDV – až 145 m
RNV – až 97 m
RGV – až 100 m
RBV – až 55 m
RCV – až 60 m
Typ obežného kolesa: RDV, RNV – uzavreté
RGV – polootvorené
RBV – kanálové
RCV – vortexové
Základová doska:
  • obdĺžniková (štandardná) – dostupné aj neštandardné rozmery
  • kruhová – rovnaká hrúbka ako pri štandardnej obdĺžnikovej doske
  • podľa špecifikácie zákazníka
Typ tesnenia: gufero, kazetová upchávka alebo vzduchotesné vyhotovenie zabraňujúce úniku výparov
Materiály: šedá liatina GJL 250 alebo AISI 316, zmáčané časti z AISI 316L (AISI 304, AISI 904, duplex, superduplex a zliatina Hastelloy na vyžiadanie)
Ložiskové puzdrá: bronz, guma, RULON a PEEK
Voliteľné príslušenstvo: senzor hladiny, sací kôš, predĺžené sacie potrubie
 

TYPICKÉ APLIKÁCIE

Priemysel Príklad použitia
Energetický priemysel a čistenie odpadových vôd Čerpanie čistej vody v práčkach vzduchu, odpadovej vody, čistiacich prostriedkov a biologického kalu.
Chemický priemysel Vyprázdňovanie nádrží, čerpanie zmesí kyseliny dusičnej, čerpanie vody, etanolu, roztoku kyseliny dusičnej a dažďovej vody s chemikáliami.
Rafinérie a spracovanie ropy a plynu Čerpanie zaolejovanej odpadovej vody, hustého oleja s pevnými časticami, benzínu, kalu a 99% kyseliny sírovej.
Papierenský priemysel Vyprázdňovanie nádrží s odpadovou vodou z procesu výroby buničiny (viskózna kvapalina so suspendovanými pevnými časticami).

VERTIKÁLNE PRIEMYSELNÉ ODSTREDIVÉ ČERPADLÁ – RDV, RGV, RBV, RCV, RNV

Vertikálne čerpadlá do nádrží a zásobníkov podľa normy ISO 5199, hriadeľ s klznými ložiskami.

Teleso čerpadla je ponorené v kvapaline a motor sa nachádza nad základovou doskou. Výtlačné potrubie je oddelené od hriadeľa a mazanie klzných ložísk sa obvykle vykonáva čerpanou kvapalinou alebo čistým externým médiom (mazivom). U abrazívnych kvapalín je možný preplach čistou kvapalinou z externého zdroja alebo mazivom. Možnosť prispôsobenia tvaru a veľkosti základovej dosky, polohy výtlačnej príruby a dĺžky čerpadla umožňuje nájsť riešenie pre každého zákazníka. Pokiaľ je čerpadlo umiestnené v zásobníku s vysokým tlakom alebo v aplikáciách, kde dochádza k úniku výparov, tak môže byť vybavené PTFE alebo kazetovými upchávkami. K dispozícii sú aj sacie koše alebo možnosť dodatočnej sacej rúrky na vstupe do čerpadla. Čerpadlo je k dispozícii so štyrmi typmi obežného kolesa – uzavreté (RDV, RNV), polootvorené (RGV), kanálové (RBV) a vortexové (RCV).

Vertikálne čerpadlá sa používajú vo všetkých priemyselných aplikáciách: rafinérie, ťažba ropy a plynu, chemický priemysel, potravinársky priemysel, papierenský priemysel a úpravy vody. Používajú sa tiež na vyprázdňovanie nádrží, na nádrže s vodou zmiešanou s olejmi a na prečerpávanie kvapalín medzi rôznymi nádržami.

VLASTNOSTI & VÝHODY

  • Univerzálnosť – možnosť voľby ľubovoľného obežného kolesa, prispôsobenie tvaru a veľkosti základovej dosky, pozície výtlačnej príruby a dĺžky čerpadla.
  • Motor nie je v kontakte s čerpanou kvapalinou – v kvapaline je ponorené iba teleso čerpadla; motor je umiestnený nad základovou doskou, ktorá ho oddeľuje od čerpaného média.
  • Široká škála aplikácií – rafinérsky a ťažobný priemysel, energetika, chemický priemysel, papierenský priemysel, potravinárstvo, úpravy vody, odvodňovanie nádrží, prečerpávanie kvapalín medzi nádržami.