Tapflo
NA STIAHNUTIE

RS - max. 100 m³/h

 

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť výtlaku: od DN 25 do DN 65
Max. pracovný tlak: 8 bar
Prietok: až 100 m3/h
Dopravná výška: až 60 m
Typ obežného kolesa: vortexové
Teplota: až 120 °C – podľa čerpanej kvapaliny
Materiály: AISI 316
Pripojenie: príruby PN 16 so zníženou hrúbkou alebo závitové pripojenie DIN 11851

TYPICKÉ APLIKÁCIE

Primysel Príklad použitia

Potravinársky priemysel

Čerpanie kvapalín s nerozpustenými časticami, ako je ovocie, zelenina, usadeniny, kôstky, tráva atď.

Čistenie odpadových vôd

Čerpanie kvapalín s obsahom pevných častíc a vlákien ako je biologický kal, flokulantný kal, hydroxid vápenatý, flotačné systémy s obsahom vzduchu až 15 %.

Chemický a farmaceutický priemysel

Pre kryštalizátory, čerpanie, premývanie a regeneráciu kvapalín s obsahom pevných častíc alebo pre médiá s vysokou viskozitou.

Textilný a garbiarsky priemysel

Pre chemické kúpele s obsahom suspenzií a vlákien.

 

RS – MONOBLOKOVÉ KOVOVÉ ODSTREDIVÉ ČERPADLÁ S VORTEXOVÝM OBEŽNÝM KOLESOM

Čerpadlá radu RS sú jednostupňové čerpadlá so špeciálnym obežným kolesom zasunutým v zadnej časti telesa. Sú k dispozícii s priemyselnými prírubami (RSM) alebo hygienickým pripojením (RSA). Táto konštrukcia umožňuje šetrné čerpanie: väčšina kvapalín preteká telesom čerpadla bez priameho kontaktu s obežným kolesom. To zaisťuje, že všetky kryštály, krehké pevné častice, granule, šupky atď. môžu byť čerpané bez akéhokoľvek poškodenia. Dlhé a vláknité pevné látky prechádzajú čerpadlom bez toho, aby spôsobovali jeho upchatie. Vortexové obežné koleso je schopné čerpať médiá s obsahom vzduchu alebo plynu až 50 %. Okrem toho je možné čerpadlá tohto radu použiť na čerpanie médií s viskozitou až 700 cPs.

Čerpadlo radu RS má štyri druhy upchávok: jednoduchá, dvojitá (tandem), dvojitá (back-to-back) a povrazová. Vďaka tomu sú tieto čerpadlá vhodné pre náročné aplikácie. Typ s hygienickým pripojením je k dispozícii aj s krytom motora. Maximálny prevádzkový tlak je 8 bar v závislosti od veľkosti čerpadla. Všetky veľkosti čerpadiel sú navyše vybavené štandardnými elektromotormi IEC.

Čerpadlá radu RS môžu čerpať chemické a kryštalické kaly, všetky viskózne kvapaliny, kvapaliny s vysokou koncentráciou vláknitých kalov a komunálne a priemyselné odpadové vody. Používajú sa tiež v rôznych priemyselných prevádzkach, potravinárstve, flotačných systémoch, čistiarňach odpadových vôd, cukrovarníctve, pri regenerácii vody / rozpúšťadiel, elektrárňach, oceliarskom, textilnom a garbiarskom priemysle.

MOŽNOSTI VYHOTOVENIA

RSM Monoblokové vyhotovenie so štandardným elektromotorom B5 a prírubové pripojenia UNI PN 16.
RSA Monoblokové vyhotovenie so štandardným elektromotorom B5 a hygienické závitové pripojenie DIN 11851.

VLASTNOSTI & VÝHODY

  • Univerzálnosť - 8 rôznych druhov upchávok, priemyselné prírubové PN 16 alebo hygienické závitové pripojenie DIN 11851, takže tieto čerpadlá je možné použiť v mnohých rôznych odvetviach pre rôzne aplikácie.
  • Vyššia odolnosť proti abrázii - teleso čerpadla je navrhnuté na čerpanie abrazívnych kalov. Vnútorná konštrukcia zabraňuje možnosti upchatia a je navrhnutá s ohľadom na abrazívne médiá.
  • Vortexové obežné koleso s veľkou priechodnosťou - voľný priechod až do 90 % priemeru výtlaku čerpadla. Špeciálne zasunuté obežné koleso zaisťuje priechodnosť pevných častíc a vláknitých materiálov až do 90 % priemeru výtlaku. Dlhé a vláknité pevné látky môžu prejsť čerpadlom bez upchatia. Ide napr. o špony, trávu a časti rastlín, textilné vlákna, vrecká, povrazy, kosti a odpad z jatiek, kožené časti v garbiarskom priemysle, paradajky so šupkou a stonkou, jablká a ďalšie ovocie, listovú zeleninu, šupky z cibule a zemiakov, perie, slamu, zvyšky potravín, plastové fľaše, sklenený odpad, kusy dreva a triesky, odpadové vody atď.
  • Štandardný elektromotor B5 - štandardné motory používané v čerpadlách HD sú typu B3B5 (verzia s prírubou/pätkami) a sú na trhu bežne dostupné. Hriadeľ čerpadla je upevnený na hriadeli motora a je možné ho v prípade opotrebenia vymeniť.
  • Široká škála použitia - navrhnuté pre potravinársky priemysel, čistiarne odpadových vôd, cukrovarnícky priemysel, regeneráciu vody / rozpúšťadiel, elektrárne a oceliarsky priemysel.