Tapflo
NA STIAHNUTIE

SumPro - max. 45 m³/h

 

TECHNICKÉ DÁTA ČERPADIEL

Menovitý tlak: PN 6
Podľa normy: DIN – EN 12157
Max. systémový tlak: nie je relevantný; „otvorený systém“
Min. prietok pre veľkosti BG1-3: 0,5 m3/h; BG4: 1 m3/h; BG5: 3 m3/h
Max. prietok: 45 m3/h
Max. dopravná výška: 56 m (60 Hz)
Max. viskozita: 250 mPas
Max. veľkosť pevných častíc: 3 mm

TECHNICKÉ DÁTA MOTOROV

Štandard: trojfázové, viacnapäťové, TEFC
Vysoká účinnosť: úroveň účinnosti IE3 podľa IEC60034-30
Nepretržitá prevádzka: S1
Napätie: 220-240 V/380-415 V 50 Hz // 440-460 V 60 Hz
Stupeň krytia: IP55 (IEC 34-5/NEN-EN 60034-5)
Trieda izolácie: „F” (T = 80 °C)
Max. teplota okolia: -30 °C až +40 °C, vo výške 1000 m n. m.
Max. relatívna vlhkosť: < 95 %
 

Plastové vertikálne odstredivé čerpadlo.

Tento rad je monoblokový; motor je upevnený priamo na prírubu čerpadla pomocou plastového podstavca. Hriadeľ čerpadla je predĺžený hriadeľ motora pre dokonalé zarovnanie a najvyššiu stabilitu. Požiadavky na údržbu sú extrémne nízke vďaka zníženému počtu dielov v porovnaní s konvenčnými čerpadlami.

APLIKÁCIE

Čerpanie alebo cirkulácia korozívnych kvapalín, ktoré môžu obsahovať aj vysoké množstvo častíc alebo kalov so strednou viskozitou.

Tento rad čerpadiel je vybavený najmodernejším polootvoreným obežným kolesom, ktoré je upevnené na hriadeli nezávisle na smere otáčania.

MATERIÁLY

Štandardný materiál je PPH, ktorý pokrýva širokú škálu aplikácií.

Pre vysoko abrazívne kvapaliny (vysoké % pevných častíc) sú na zvláštnu požiadavku dostupné obežné kolesá alebo časti telesa z vysokomolekulárneho polyetylénu HMPE. Pre vysoko korozívne zmesi pri vyšších teplotách je k dispozícii teleso čerpadla z čistého PVDF.

U našich menších radov môžeme vyrobiť telo čerpadiel z PTFE tak, aby zvládli prácu so silnými zásadami pri vyšších teplotách.