Tapflo
NA STIAHNUTIE

D - max. 1400 l/h

Mechanické dávkovacie čerpadlá radu D sa bežne používajú, keď:

  • dávkovaná kvapalina obsahuje malé množstvo rozptýlených pevných častíc,
  • je nutné vzduchotesné použitie / zamedzenie odkvapom,
  • je dávkovaná kvapalina toxickým roztokom.

Každé čerpadlo je vybavené štandardným prevodovým redukčným systémom so zvislo namontovaným motorom. Táto redukčná prevodovka je štandardne vybavená nekonečným šnekom a šnekovým kolesom podopretým ložiskom plne mazaným v olejovom kúpeli. Nastavovanie zdvihu je možné vykonávať s čerpadlom v pokoji, alebo počas prevádzky. Môže ísť o ručný prvok alebo automatický pomocou automatického aktivačného prvku poháňaného prúdom 4-20 mA; rôznymi zbernicami alebo pneumaticky. Keďže ide o mechanickú membránu, údržba je jednoduchá.

Ďalej spĺňajú normu ATEX, a sú teda vhodné na inštaláciu v nebezpečných priestoroch. Široký výber materiálov: S.S.316L; PVC; PP; PVDF, PTFE a ďalších.