Prípadové štúdie

Táto čistiareň odpadových vôd je zodpovedná za odstraňovanie kontaminantov z odpadových vôd, predovšetkým z odpadových vôd z domácností...

 

Klient - spoločnosť z farmaceutického priemyslu - požiadal o mobilné čerpadlo s výškovo nastaviteľným vstupom...

 

Tapflo dodalo pneumatické membránové čerpadlo svojho najväčšieho modelu pre použitie v rôznych aplikáciách v jadrovom priemysle...

 

V roku 2004 spoločnosť Tapflo dodala viac ako tridsať membránových čerpadiel do závodu na zinkovanie ponorom vo Švédsku...

 

Jeden z vedúcich predstaviteľov keramického priemyslu ťažko našiel vhodné čerpadlo pre svoju výrobnú linku...

 

TR20 PTT inštalované na kontajneri slúži na pasivačný proces rúrok a zvitkov.

 

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy