Tapflo
NA STIAHNUTIE

Priemyselné

Chemický priemysel

kyseliny, zásady,
rozpúšťadlá, kaly,
odpad, vzorky

Průmysl chemického zpracování

Povrchové
úpravy

galvanizácia, pokovovanie,
odmasťovanie, morenie,
nátery/lakovanie, leptanie

Tapflo Surface treatmant

Polygrafický
priemysel

čerpanie a dávkovanie atramentu,
čerpanie náterov, rozpúšťadiel,
farbív, lepidiel, lakov

Tapflo Paint print  varnish

Čistenie odpadových
vôd

čerpanie vzoriek,
dávkovanie kyselín a zásad
pre kontrolu pH, činidiel,
suspenzií a kalov

Tapflo waste water

Papierenský
priemysel

čerpanie lepidla,
kremičitanu sodného,
farby, titánovej bieloby

Tapflo pulppaper

Strojársky
priemysel

manipulácia s olejom,
tukmi, mazivami,
chladiacimi, umývacími
a čistiacimi kvapalinami

Tapflo Mechanical industry

Palivá, biopalivá
& ropa

čerpanie palív, miešanie

Tapflo fuel