TR9 (1/4")

TR9 – 1/4"

Nejmenší čerpadlo v našem portfóliu. Rozměry čerpadla jsou pouhých 7 × 9 × 12 cm ale výkon je až 9 l/min.

Int pic TR20TTTdiaphragmpump.en

Čerpadlo TR9 TTT v materiálu PTFE

Int pic TXR20Pdiaphragmpump.en

Tapflo TX čerpadla vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex-zóna 1.

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 28 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 30 krajinách.

formularz-kontaktowy