Country

estonia

Estonia

Flagest.en

Company name Tapflo Estonia

Address Tallinn, Estonia

Tel +371 67472205

Mobile +372 591 97 500

Fax +371 67472205

E-mail sales@tapflo.ee

Website www.tapflo.ee

 

Tapflo Sales Office
Opening hours

A Johnson Pump distributor

A Bran+Luebbe distributor

 

JP-logo.en

branluebbe-logo.en

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 28 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 30 krajinách.

formularz-kontaktowy